RMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Hizmetleri kapsamında;

Hayata geçirmek istediğiniz projelerinizde

◊ Planlama ve projelendirme danışmanlığı.
◊ Yapı Ruhsat İzin Belgelerinin alınması.
◊ Şantiye kurulumu
◊ Tedarikçi ile yüklenici siparişleri ve satın alımaların planlanması ve takibi
◊ Tüm tedarikçi ile yüklenicilerin saha koordinasyonunun planlanması ve takibinin yapılması.
◊ Malzeme ile işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunun kontrolünün yapılması.
◊ Yükleniciler proje ile teknik şartnameye, fen ve sanat kurallarına uygun imalatın yapılması.
◊ Yapılan imalatların ödemeye esas hakedişlerinin hazırlanması.
◊ Yüklenicilerin geçici kabul ve kesin hesaplarının yapılması.
hizmetleri verilmektedir.

RMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK

Teknik Müşavirlik

Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında; İlgili İdare Ve Yönetimlerin projelerinde

◊ Planlama ve projelendirme danışmanlığı.
◊ İhale strateji takviminin belirlenmesi ve takibi
◊ İhale için ön yeterlilik, ihale şartnamesi, metraj-keşif ve teknik şartnamelerin hazırlanması.
◊ Ön yeterlilik ve ihale değerlendirme süreçlerinin yönetimi.
◊ Müteahhit firma seçimi ve sözleşme dosyasının imzaya hazırlanması
◊ Müteahhit firma yer tesliminin yapılması, iş programı ve teknik personel takibinin yapılması
◊ Malzeme ve imalatların teknik şartnameye uygunluğunun kontrolü.
◊ Hakediş kontrolü
◊ Geçici kabul yapılması ve as built kesin hesapların kontrolü
◊ Testler ve devreye almalar yapılarak, işletmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi ve yapının teslimi.
hizmetleri verilmektedir.

RMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK

Proje Hizmetleri

Proje hizmetleri kapsamında betonarme ve çelik yapıların statik proje tasarımı yapılmaktadır.